Przejdź do treści

Finansowanie rozwoju gospodarczego

Dzień 2 – 25.08.2020
10:15–11:25
Sala 10

Finanse na rozwój firmy jedni przedsiębiorcy gromadzą latami z własnych środków, inni szukają źródła finansowania działalności gospodarczej na zewnątrz, wykorzystując istniejącą koniunkturę. Którą drogę wybrać, by skutecznie rozwinąć swoją działalność? Dlaczego warto wziąć pod uwagę zewnętrzne źródła finansowania? Najczęstsze źródła finansowania przedsiębiorstw to środki własne (oszczędności i wypracowane przez firmę zyski) bądź tzw. obce źródła finansowania działalności gospodarczej, takie jak: kredyty gotówkowe, pożyczki, leasing czy dotacje unijne. W raporcie Finansowanie Biznesu w Polsce 2018, 62% polskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nadal korzystało głównie ze środków własnych na inwestycje. Po kredyty i pożyczki krajowe sięgało niewiele ponad 17,5% właścicieli firm. Fundusze unijne z kolei często „odstraszają” zbyt skomplikowanymi procedurami. Tymczasem długoletnie przeznaczanie własnych środków na rozwój, lub niedoinwestowanie rozwoju z pominięciem zewnętrznego źródła finansowania działalności gospodarczej może zachwiać sytuacją finansową firmy i doprowadzić do jej upadku.