Przejdź do treści

Finansowanie badań naukowych dla przemysłu

Dzień 1 – 24.06.2019
10:45–11:35
Sala 4

Przemysł jest działem produkcji, zajmującym się wydobyciem i przetwarzaniem surowców. Jest on istotny z perspektywy ogólnego rozwoju kraju oraz jego gospodarki. Wpływa również na inne dziedziny rynku. Udoskonalanie przemysłu prowadzi do zwiększania zysków, także w perspektywie ogólnopolskiej. Jednym ze sposobów jego rozwoju jest sponsorowanie badań naukowych. O sposobach finasowania badań porozmawiają najwięksi znawcy tematu w Polsce.