Przejdź do treści

Energia z wiatru i słońca

Dzień 2 – 25.06.2019
15:00–15:50

Stały wzrost zapotrzebowania na energię na świecie, perspektywy wyczerpania się zapasów paliw kopalnych oraz zabiegi mające na celu ochronę środowiska naturalnego człowieka, znacznie zwiększyły zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii i w konsekwencji doprowadziły do dużego wzrostu ich zastosowania. Aby ograniczyć zanieczyszczenie atmosfery i – chociaż częściowo – rozwiązać problemy energetyczne, należy produkcję energii elektrycznej i ciepła oprzeć w większym stopniu, niż to ma miejsce obecnie, na przyjaznych dla naturalnego środowiska i praktycznie niewyczerpalnych odnawialnych źródłach energii (OZE). Kierunek rozwoju pozyskiwania energii, uwzględniający innowacyjne technologie w pozyskiwaniu energii, koncentruje się na źródłach wykorzystujących wiatr oraz słońce.