Przejdź do treści

Perspektywy energetyki jądrowej w Polsce

Dzień 1 – 24.06.2019
15:10–16:00
Sala 8

Dyskusja o elektrowni jądrowej w Polsce trwa od lat. Decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej powinna zostać podjęta jak najszybciej, co otworzy perspektywy dla inwestycji energetycznych na przyszłe lata, które zapewnią niepodległość energetyczną Polsce. Nasz kraj zobowiązał się wobec Komisji Europejskiej, że. zmniejszymy produkcję energii pochodzącej z węgla  do 60 proc. do 2031 r., a do 50 procent w roku 2050.  Budowa elektrowni jądrowej stanowi wyzwanie dla wielu sektorów polskiej gospodarki.

1. Energetyka jądrowa w Polskiej Polityce Energetycznej formułowanej w ostatnim okresie czasu. Sytuacja w Europie i Świecie
2. Polityka ekologiczna Państwa a energetyka jądrowa
3. Inne kryteria przemawiające za wprowadzeniem tej technologii
3. Jeżeli energetyka jądrowa, to jakie technologie
4. Integracja technologii jądrowej z innymi źródłami wytwórczymi w systemie energetycznym. Problemy: bezpieczeństwa energetycznego, kosztów wytwarzania, ograniczeń technologicznych
5. Dostrzegane dziś przeszkody do wprowadzenie technologii jądrowych (Akceptacja społeczna, dostępny kapitał inwestycyjny, bezpieczeństwo eksploatacyjne, potencjał kadrowy i inne)