Przejdź do treści

Edukacja zawodowa w Polsce

Dzień 2 – 25.08.2020
10:15–11:25
Sala 4

Doświadczenia edukacji zawodowej ostatnich 30 lat pokazują bardzo mocno że bez dobrego kształcenia przygotowującego do pracy na stanowiskach produkcyjnych, niemożliwe jest osiągniecie rozwoju i sukcesu gospodarczego. Wykwalifikowani pracownicy stanowią niezwykle ważną składową w funkcjonowaniu nie tylko poszczególnych podmiotów gospodarczych ale również całej polskiej gospodarki. Dlatego dobre przygotowanie programu kształcenia, nauczycieli oraz odpowiednie wyposażenie szkół zawodowych w sprzęt, urządzenia i materiały w laboratoriach jest bardzo ważne. Kluczowa jest również współpraca przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi w celu realizacji praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach w ramach praktyk.