Przejdź do treści

Doświadczenia opozycyjne i ich wpływ na uwolnienie potencjału gospodarczego Polaków

Dzień 2 – 25.06.2019
10:40–11:30
Sala 1

Jednym z historycznych doświadczeń, jakich nie miał żaden inny naród, była aktywność struktur niepodległościowego podziemia. Przez szereg lat tysiące Polaków, w warunkach permanentnego zagrożenia dekonspiracją, konfiskatą mienia i więzieniem, prowadziła wyjątkowego rodzaju działalność, której owocem były tysiące ukazujących się poza zasięgiem cenzury gazet, czasopism, książek, kaset audio i video a także m.in. rozgłośnie radiowe. Część struktur niepodległościowego podziemia miała charakter przedsiębiorstw, rozwijających swą działalność dzięki produkcji, która nie tylko musiała mieć zbyt i przynosić dochód, ale też rozwijała się w warunkach rynkowej konkurencji z innymi przedsiębiorstwami o analogicznym charakterze. Część firm, funkcjonujących w konspiracji, z powodzeniem kontynuowała swoją działalność po przełomie transformacji ustrojowej. Jeszcze liczniejsza była rzesza menedżerów i przedsiębiorców, dla których drugi obieg wydawniczy i struktury podziemia niepodległościowego były prawdziwymi szkołami planowania i realizowania produkcji oraz sprzedaży w warunkach ekstremalnie trudnych. Na ile te nieznane nigdzie indziej doświadczenia okazały się przydatne w „standardowym” życiu gospodarczym, uwolnionym reformami z końca lat osiemdziesiątych i czy mogą dziś stanowić nadal aktualną skarbnicę wiedzy z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości?