Przejdź do treści

PRODUKT POLSKI. Odpowiedzialność w trudnych czasach

Dzień 1 – 24.08.2020
15:10–16:20
Sala 1

Epidemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na gospodarce. W tym trudnym czasie w sposób szczególny musimy przywiązywać wagę do dokonywania świadomych wyborów konsumenckich. Zwiększenie tylko o 1 proc. polskich towarów w sprzedaży przysporzyłoby polskiej gospodarce rocznie dodatkowe 6,6 mld zł. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną #KupujŚwiadomie #Produktpolski, mającą na celu podniesienie świadomości konsumenckiej Polaków. Produkty oznaczone znakiem PRODUKT POLSKI dają gwarancję tego, że zostały wytworzone w Polsce, z użyciem polskich surowców. Dyskusja „PRODUKT POLSKI – odpowiedzialność w trudnych czasach” ma dać nam odpowiedź na pytania: Jak patriotyzm konsumencki wpływa na polskie rolnictwo, polską gospodarkę, miejsca pracy, wpływy do budżetu państwa i budżetów samorządów, co rozumiemy pod pojęciami Patriotyzm ekonomiczny, gospodarczy i konsumencki, czy kapitał na narodowość i czy patriotyzm konsumencki i kupowanie polskich produktów pomogą szybciej wyjść z kryzysu?