Przejdź do treści

Decision Support. System dla administracji morskiej w incydentach z amunicją

Dzień 2 – 25.06.2019
11:40–12:30
Sala 10

System wspomagania decyzji polega na podejmowaniu działań przy pomocy narzędzia posiadającego odpowiednie informacje i wiedzę. Metoda ta wykorzystywana jest najczęściej przez kierownictwo w firmach oraz analityków korporacyjnych. Decision Support może być używana również w innych obszarach, między innymi w administracji morskiej. Podczas panelu zaproszeni goście będą dyskutować o wpływie systemu na jedno z bardzo ważnych zagadnień – incydenty z amunicją.