Przejdź do treści

Decision Support. System dla administracji morskiej w incydentach z amunicją

Dzień 1 – 24.06.2019
16:10–17:00

System wspomagania decyzji polega na podejmowaniu działań przy pomocy narzędzia posiadającego odpowiednie informacje i wiedzę. Metoda ta wykorzystywana jest najczęściej przez kierownictwo w firmach oraz analityków korporacyjnych. Decision Support może być używana również w innych obszarach, między innymi w administracji morskiej. Podczas panelu zaproszeni goście będą dyskutować o wpływie systemu na jedno z bardzo ważnych zagadnień – incydenty z amunicją.