Przejdź do treści

Czy wsparcie dla rodzin w postaci programów Dobry start, Karta dużej rodziny, Maluch + ma realny wpływ na pobudzenie polskiej gospodarki?

Dzień 1 – 24.06.2019
15:10–16:00
Sala 2

Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów w Europie. Fakt ten nie tylko wymusza prowadzenie efektywnej polityki senioralnej, ale także prorodzinnej. Programy „Dobry start”, „Karta Dużej Rodziny” i „Maluch+” to niewątpliwie inwestycja państwa w rodzinę. Czy oprócz efektów społecznych mają one również realny wpływ na gospodarkę?