Przejdź do treści

Czy w prosty sposób można komercjalizować wyniki badań i jak realizowana jest współpraca z przemysłem?

Dzień 1 – 24.08.2020
16:30–17:40
Sala 4

Nowoczesne laboratoria w których prowadzone są badania i osiągane odkrycia na skalę światową powinny być partnerami przedsiębiorstw, które chcą produkować i konkurować produktami na rynkach światowych. Stałe udoskonalanie przemysłu oraz wdrażanie badań naukowych w celu jego poprawy jest bardzo ważnym zagadnieniem, o którym porozmawiają eksperci podczas II Forum Wizja Rozwoju. Komercjalizacja wyników badań pozwoli na uzyskanie korzyści materialnych i niematerialnych płynących z tych działań. Dzięki temu ograniczona zostanie konieczność sprzedaży pomysłów i patentów poza granice naszego kraju, a polskie firmy będą mogły korzystać z osiągnięć polskich naukowców.