Przejdź do treści

Modernizacja Sił Zbrojnych – równowaga między potrzebami operacyjnymi i możliwościami przemysłu

Dzień 1 – 24.06.2019
14:10–15:00
Sala 10

Modernizacja Sił Zbrojnych z udziałem polskiego przemysłu stanowi istotny element strategii zrównoważonego rozwoju. Głównym wyzwaniem, z którym spotykają się przedstawiciele MON, Sił Zbrojnych RP oraz przemysłu jest kwestia znalezienia równowagi pomiędzy potrzebami operacyjnymi SZ RP z jednej strony a zdolnościami do produkcji zaawansowanych i innowacyjnych systemów przez rodzimy przemysł z drugiej strony.