Przejdź do treści

Czy MŚP potrzebują wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Dzień 1 – 24.08.2020
16:30–17:40
Sala 8

Pandemia wywołana SARS-CoV-2 stanowi nie tylko poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, ale również wstrząs dla gospodarki narodowej. Liczne środki ograniczania pandemii, a także prowadzenia określonych rodzajów działalności, zwłaszcza zamknięcia obiektów handlowych, usługowych czy kulturalnych,  bezpośrednio wpływają  na kondycję sektora MŚP. Grupa kapitałowa Państwowego Funduszu Rozwoju wspiera ten sektor przedsiębiorców. Nowy model systemu wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności mógłby opierać się na koncentracji w wymiarze branżowym i technologicznym, koncentracji finansowej oraz terytorialnej. W rezultacie, możliwe byłoby zapewnienie wsparcia przedsiębiorców na wszystkich etapach rozwoju usług i produktów w zależności od zdefiniowanego potencjału i potrzeb.