Przejdź do treści

Centralny Port Komunikacyjny

Dzień 1 – 24.06.2019
10:45–11:35
Sala 8

Centralny Port Komunikacyjny jest planem związanym z budową węzła transportowego. Koncepcja zakłada zintegrowanie ze sobą dwóch węzłów: lotniczego i kolejowego, które będą spójne z układem sieci drogowej. Inwestycja ma być zlokalizowana pomiędzy Warszawą a Łodzią. Zakłada się, że terminem uruchomienia CPK jest połowa 2027 r. Podczas debaty eksperci będą dyskutować o szansach i zagrożenia płynących z tego projektu, oraz o tym, jak wpłynie on na sytuację gospodarczą kraju.