Przejdź do treści

Budowanie partnerstwa międzypowiatowego w sprawach społecznych i gospodarczych – koszty chorób społecznych i cywilizacyjnych

Dzień 2 – 25.06.2019
14:10–15:00
Sala 4

W Polsce funkcjonuje 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu. Każde z nich konfrontuje się z tymi samymi lub podobnymi sprawami społecznymi. Współpraca, partnerstwo i wymiana doświadczeń między powiatami są więc niezwykle ważne zarówno z perspektywy samorządów, jak i mieszkańców.