Przejdź do treści

Budowa muzeów w Polsce: nowoczesne muzealnictwo

Dzień 2 – 25.06.2019
11:40–12:30
Sala 11

Muzea służą nie tylko gromadzeniu wiedzy, ale także budowaniu poczucia wspólnoty i rozwijaniu horyzontów. Wyzwaniem jest stworzenie instytucji, której komunikacja będzie nie tylko wartościowa merytorycznie, ale też dopasowana do potrzeb współczesnego odbiorcy i przekonująca dla niego. Od trzech lat w Polsce budowana jest więc sieć nowych instytucji muzealnych. Łącznie będzie ich około 30. Największą inwestycją jest Muzeum Historii Polski, które powstaje od lipca 2018 roku na warszawskiej Cytadeli. Modernizowane są też istniejące muzea, w kraju i za granicą. Czy będą to instytucje na miarę XXI wieku? Czego możemy się po nich spodziewać? Dowiemy się tego w trakcie panelu.