Przejdź do treści

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w energetyce

Dzień 1 – 24.06.2019
16:10–17:00

Kryzys gospodarczy, zmiany klimatyczne skutkujące coraz częstszymi awariami i uszkodzeniami infrastruktury oraz występujące inne zagrożenia bezpieczeństwa powinny motywować do poznania najnowszych rozwiązań systemowych w zakresie zarządzania kryzysowego i narzędzi teleinformatycznych temu służących. Wśród zagadnień związanych z zaawansowanymi technologiami monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa ważne są m.in.: źródła zagrożeń bezpieczeństwa; priorytetowe technologie w Programie Europejskim Badania nad Bezpieczeństwem oraz inżynieria bezpieczeństwa w obszarze niezawodności technicznej (automatyzacja zarządzania w przypadku wystąpienia zagrożeń kryzysowych) czy działanie systemu zarządzania kryzysowego w czasie awarii.