Przejdź do treści

Baltic Pipe

Dzień 1 – 24.06.2019
14:00–14:50

Baltic Pipe jest to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenia nowego korytarza dostaw gazu ziemnego na rynek europejski. Po jego realizacji możliwy będzie transport tego surowca z Norwegii do Danii i Polski oraz do użytkowników końcowych sąsiednich krajów. Dodatkowo, dzięki inwestycji możliwe stanie się utworzenia gazociągu z Polski do Danii. Realizatorami pomysłu jest polski operator gazociągów przemysłowych GAZ-SYSTEM i operator duńskiego systemu przesyłowego gazu Energinet.