Przejdź do treści

Automatyzacja i robotyzacja przemysłu

Dzień 2 – 25.06.2019
11:40–12:30
Sala 7

Automatyzacja i technika procesowa w przemyśle polskich przedsiębiorstw to przedmiot rozważań podczas narad zarządów, ale również konferencji naukowych. Dążenie do automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych sprawia, że inżynierowie poszukują innych rozwiązań, opracowując często nowe, nieznane dotychczas urządzenia. Polski przemysł – chcąc podwyższyć produktywność, a co za tym idzie stać się bardziej konkurencyjny  – musi zwiększyć dynamikę zmian w zakresie wdrażania zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów produkcyjnych.