Przejdź do treści

Aspekty społeczne i ekonomiczne MEW

Dzień 2 – 25.08.2020
10:15–11:25
Sala 5

Inwestycja w farmę wiatrową na morzu przyniesie wiele korzyści zarówno społecznych jak również ekonomicznych. Zarówno dywersyfikacja źródeł energii jak również ochrona środowiska są tymi elementami, które zdecydowanie pozytywnie wpływają na prace nad realizacją Morskiej Energetyki Wiatrowej. Eksperci porozmawiają na temat koordynacji całokształtu działań i polityki inwestycyjnej MEW. Zastanowią się nad rolą inwestycji infrastrukturalnej wartej ~150 mld PLN w procesie wychodzenia z kryzysu gospodarczego. Przedstawią znaczenie transferu wiedzy i technologii w energetyce odnawialnej/zrównoważonej. Zaprezentują programy edukacyjne i szkoleniowe oraz rolę lokalnych uczelni (np. program Equinor – Politechnika Gdańska). Omówią wpływ na zatrudnienie i rozwój ekonomiczny regionu pomorskiego oraz programy promocyjne polskiego środowiska/zaplecza przemysłowego za granicą, a także znaczenie ochrony środowiska, dekarbonizacji, energetyki zrównoważonej.