Przejdź do treści

Aspekty prawne i regulacyjne

Dzień 1 – 24.08.2020
09:05–10:05
Sala 9

Powszechny rozwój związany z wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii wynika z potrzeby, jak i obowiązku ochrony środowiska oraz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. W zakresie regulacji prawnych eksperci porozmawiają o miejscu Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW) w Polityce Energetycznej Państwa, statusie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. Ustawa offshorowa), procesach pozyskiwania uzgodnień, opinii, pozwoleń i zezwoleń dla inwestycji morskich, planach zagospodarowania obszarów morskich oraz regulacjach dotyczących finansowania i wsparcia MEW.