Przejdź do treści

BGK wspiera polskich przedsiębiorców

Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją misyjną – to państwowy bank rozwoju, którego głównym celem jest wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju Polski i Polaków. W czasie pandemii i globalnego spowolnienia ekonomicznego, rola banku we wspieraniu polskich przedsiębiorców nabiera szczególnego znaczenia.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest istotnym elementem tarczy antykryzysowej. Rozwiązania, które bank oferuje polskim przedsiębiorcom to łącznie 10 programów pomocowych. BGK daje wsparcie firmom z praktycznie każdej branży oraz każdej wielkości – mikro i małe oraz średnie firmy korzystają z ośmiu programów, a duże z dwóch. Warto podkreślić, że zmodyfikowany program udzielania gwarancji de minimis ruszył już 23 marca i był „tarczą 0” zanim powstały stosowne ustawy. Tylko z tego programu od połowy kwietnia skorzystało ponad 11 tys. firm, a wartość zabezpieczonych kredytów przekroczyła 6 mld zł.

Z badań, które BGK przeprowadził wśród przedsiębiorców wynika, że w związku z trudną sytuacją ponad połowa MŚP już korzysta z narzędzi tarczy antykryzysowej, a 60 proc. zamierza z niej skorzystać lub kontynuować korzystanie. Rozwiązania pomocowe BGK, w tym gwarancje spłaty kredytu, są ważnym uzupełnieniem tarczy. Dzięki finansowaniu płynnościowemu przedsiębiorca może zapłacić pensje, czynsz czy uregulować zobowiązania wobec kontrahentów. 

BGK wprowadził szereg ułatwień w już istniejących programach ze środków krajowych i unijnych, m.in.: karencje w spłacie kredytu, obniżenie oprocentowania, wakacje kredytowe. Bank udostępnił polskim przedsiębiorcom również zupełnie nowe programy, jak choćby gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych przeznaczone dla średnich i dużych przedsiębiorców. Te gwarancje umożliwią firmom pozyskanie kredytu w wysokości nawet do 250 mln zł.

Warto pamiętać, że tarcza antykryzysowa to nie tylko działania, które będą realizowane przez BGK. To szeroki pakiet rozwiązań takich jak zwolnienie mikrofirm ze składek do ZUS, świadczenie postojowe czy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Całkowita wartość Tarczy Antykryzysowej przygotowanej przez rząd Mateusza Morawieckiego wynosi ok. 212 miliardów złotych, czyli ok. 10% polskiego PKB. Pakiet pomocowy w dużym stopniu skierowany jest na wsparcie firm w postaci preferencyjnego i gwarantowanego finansowania płynnościowego przeznaczonego na przetrwanie najtrudniejszego okresu. 

Kompleksowość zaproponowanych rozwiązań pokazuje, że są one skuteczne. Rządowe wsparcie na ratowanie miejsc pracy i utrzymanie płynności finansowej w firmach po kryzysie wywołanym przez Covid-19 wynosi już ponad 50 mld zł. Na wsparcie z samej Tarczy Finansowej rząd przeznaczył dla przedsiębiorców w ciągu miesiąca 40 mld zł, co uchroniło przed likwidacją 2 mln miejsc pracy.

www.bgk.pl